Packning

Vi vill göra din vardag så enkel som möjligt. Därför hjälper vi även till med packning av dina färdiga produkter, för att processen ska bli både hållbar och kostnadseffektiv för dig. När de bearbetade produkterna levereras kan du därför lita på att paketet är redo att skickas direkt till slutkund.