14-04-2022

Finmekanik fördubblade både omsättning och personalstyrka under 2021.

Under föregående pandemiår tvingades många företag att permittera personal men Finmekanik växlade upp och startade en spännande tillväxtresa med fördubblad personalstyrka och omsättning.

”Att vi uppnått våra mål och tagit oss framåt beror till stor del på våra kunder. Det hela grundar sig i ett projekt med en stor och viktig kund som produktionsmässigt ger oss ytterligare ett ben att stå på. I samband med projektet var byggnation av mätrum samt investering i både maskiner och mätmaskin ett måste för att kunna tillgodose de högt ställda kraven på slutprodukterna. Kunden har historiskt sett varit betydande för oss på Finmekanik, vi är glada och tacksamma som fick förtroendet”, säger Jonas Johansson, vd på Finmekanik.

Rekryterat nya stjärnor till teamet.

Finmekanik har rekryterat sex nya personer till teamet vilket har varit fantastiskt kul. Ställare och maskinoperatörer med unika profiler och bakgrunder som tillsammans med befintlig personal skapat en fantastisk sammanhållning och anda på företaget.

”Självklart är det en stor utmaning att lära upp helt ny personal i kombination med den fördubblade omsättningen men med facit i hand har det gått över förväntan ”, säger Jonas.

Finmekaniks framgångsfaktorer under 2021 och framåt.

”Det är tack vare Finmekaniks skickliga och hängivna personal som det går så bra som det gör, företaget hade aldrig varit där vi är idag utan personalen. Kollegorna är drivna, ger 100% hela tiden och besitter stor kompetens.” säger Jonas.

”Finmekanik skall inte förvaltas utan utvecklas. Vi anser att utveckling är en färskvara som måste underhållas. Investera gör vi gärna om vi ser att det lönar sig i det långa loppet. Många konkurrenter valde att trycka på paus under pandemin men med en trygghet i det vi gör valde vi att trycka foten på gaspedalen. Det har varit vårt vinnande koncept för att drivas framåt”, fortsätter Jonas.

Långt över förväntan

När vi summerar föregående år så tycker jag att med de utmaningar och målsättningar som låg framför oss så blev det långt över förväntan berättar Jonas.

”Vi är nöjda! Men nöjer oss inte med att vi haft ett bra 2021 utan jobbar stenhårt för att uppnå de tillväxtmål vi satt i år. Efter det första kvartalet av 2022 ligger vi i fas men året är långt och man får vara ödmjuk inför uppgiften. Extra spännande är att vi redan nu gjort klart med en maskininvestering som är tänkt att tillföra kapacitet i produktion  i oktober detta år”, avslutar Jonas Johansson, VD på Finmekanik.