09-03-2023

Finmekanik 100% leverans och kvalitet

Självklart spänner man bågen och har alltid siktet inställt mot stjärnorna. Men att faktiskt nå dit känns helt otroligt!

Finmekanik har under en tolvmånads period haft 100% leveranssäkerhet och 100% i kvalitet mot vår största kund Gjuteriteknik.
Att sedan bli uppmärksammad och uppskattad för detta är något som vi tackar Gjuteriteknik ödmjukast för.

Vad som gjort det möjligt är frukten av det senaste årets nyckelfrågor kring att visualisera, öka engagemanget, medvetenheten och en vilja från personalen att leverera rätt produkt i rätt tid. Hatten av för samtliga medarbetare på Finmekanik!

// Jonas J

VD Finmekanik i Bredaryd AB.